Varje onsdag kl 18:00 har vi ett språkcafé som heter Café Mötesplats. Det är en plats dit vi kan komma och mötas över kulturgränser, lära oss lite av varandras språk, höra om varandras livshistorier och fika tillsammans. Samlingen avslutas alltid med en kort samling i kyrksalen kl 19:30. Alla är välkomna!